кашлак

 • 1кашлак — сущ., кол во синонимов: 2 • детеныш (36) • шкура (69) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2кашлак — Калкып чыгып торган, калку (рельеф тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3детеныш — См …

  Словарь синонимов

 • 4шкура — См. кожа волк в овечьей шкуре, драть шкуру... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. шкура лахудра, выросток, шкурница, куркулька, кожа, козлина, курва, рвач, шкурка, подлец,… …

  Словарь синонимов

 • 5биеклек — 1. Биек булу дәрәҗәсе; предметның вертикаль буенча астан өскә таба озынлыгы яки ераклыгы 2. Җирдән күп югарыда булган пространство зәңгәр биеклектә казлар оча 3. Калкулык, калку урын, кечкенә тау, кашлак урын 4. күч. Дан, шөһрәт 5. мат. Фигураның …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6каш — 1. Күз уемының өстендә дугаланып торган калку төш һәм шунда үскән куе төкләр 2. Йөзек беләзек, брошка һ. б. әйберләргә бизәк итеп беркетелә торган кыйммәтле асыл таш яки металл кисәге 3. Иярнең алда һәм артта калкып торган ике кырые 4. Кашлак. с …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге